BBQ en Lasergamen

Afgelopen zaterdag was er de jaarafsluiting van het jeugdwerk. Met iets meer dan 30 tieners en jongeren en een stuk 6 leiding stonden we op het veld bij de vijver van Emiclaer met een witte partytent in een veel te hete zon. De activiteitenbazen hadden de geniale combinatie gevonden tussen BBQen en Lasergamen. Echt een hele leuke combo waarbij het toch wel duidelijk werd dat er te weinig drinken was ingeslagen, ondanks dat er bijna een liter per persoon aan verschillende vloeistoffen aanwezig was. Tegen zulk weer kun je ook niet opdrinken! Uiteindelijk zijn we naar huis gegaan, met een mooie ontmoeting, een volle buik, een warme huid en waarschijnlijk ook een beetje jeuk. Niet van elkaar maar van de akelige processierupsen.

LEFleiders

Het is echt een hele leuke groep. Een grote diversiteit aan leeftijden. De jongste 12, de oudste alweer 19. Deze groep zal volgend jaar met 7 jongens nog gezelliger en leuk worden. Dan zijn Jonah, Levi, Judah, Levi, Otto, Levi en Rick ook van de partij!
Al onze tieners en jongeren willen we een plek bieden in een LEFgroep. We streven daarbij naar compacte groepen waarbij je elkaar echt kunt ontmoeten. Samen eten, samen plezier maken en samen vragen delen. De LEFleiders zetten niet allen hun huis open voor de tieners, maar ook, of misschien zelfs vooral, hun hart.
Voor de groep van aankomend jaar zijn we nog op zoek naar leiding. We zoeken geen perfecte mensen, maar juist mensen die het ook allemaal niet weten en samen met de tieners echte vragen kunnen stellen. Mensen die van leuke ontmoetingen houden. Mensen die tieners heel leuk vinden (schijnt dat er ook mensen zijn dit dat niet vinden.. Onbegrijpelijk!), mensen die tieners willen helpen om zichzelf, elkaar en God te ontmoeten. Bonus; Volgend jaar met de jaarafsluiting ( en de andere activiteiten ) kun je er gewoon bij zijn!

Samen

Deze jeugdwerk seizoens afsluiting was een mooie ontmoeting waar we ook stil stonden bij het verdrietige nieuws van afgelopen week, en daarbij ook woorden konden geven aan deze gebeurtenis en de familie in gebed konden opdragen. Het is wel raar om op deze manier, bij zo’n feestelijke activiteit, hierbij stil te staan. Dood en leven liggen op zo’n manier dicht bij elkaar. We mogen samen vieren, maar dat kan alleen als we ook samen kunnen rouwen, en de veiligheid ervaren om ons verdriet te delen. Dit is de kracht van een groep en van een kerk. Samen vieren, samen lachen, samen huilen, als LEFgroep, als JONG033 en als KVDN Amersfoort. Als ONG033 wensen we alle familie, vrienden en in het bijzonder het gezin veel sterkte toe.