0.Info voor leiders

Beste LEFleider,
Allereerst, wat tof dat jij doet wat je doet. Dat jij tijd en energie
steekt in de jeugd die zich betrokken voelt bij onze kerk. Het is
enorm waardevol dat jij met ze op wilt lopen en daarmee helpt te
ontdekken wie God is.

Als kerk van de Nazarener in Amersfoort willen we een plek zijn waar de tieners, jongeren en jongvolwassenen, zichzelf, elkaar en God mogen en kunnen
ontmoeten. Dit is iets wat op veel manieren gebeurt, maar waarvan LEF de meest centrale plek inneemt. Het geeft hun een veilige ruimte om te ontdekken wie zij zijn. Hoe mooi het is om onderdeel te zijn van een groep en binnen die ruimte ook te ontdekken wie God is. Bij LEF is relatie leidend. Het gaat niet om het afwerken van programma’s en schema’s, maar LEF is leven. LEF is relatie. LEF is geloofsontwikkeling waarin kennis een rol speelt maar de relatie met elkaar en Godleidend is.

Toch zit je nu de intro van een programma te lezen. Hoe zit dat dan? Soms kan een programma bijdragen aan de relatie doordat je samen op een soort avontuur gaat. Samen op reis om te ontdekken hoe bepaalde zaken in elkaar steken. En dat is precies wat het doel is van dit programma. Het is een 12 delige serie waarin hoofd, hart en handen worden ingezet om samen op zoek te gaan naar het DNA van onze kerk. Het biedt gespreksstof door vragen te stellen zoals; Wat
maakt ons christenen? Wat is genade? En andere vragen waarmee we erachter gaan komen wat ons Nazareners, of Wesleyaans maakt. Als inspiratie voor dit programma heb ik een boek van Jeremy Steele gebruikt; ‘Reclaiming the soul of youth ministry- a wesleyan fieldguide’. De rode draad in dat boek is dat datgene wat je gelooft ook je handelen mag beinvloeden. Als je als nazarener gelooft in voorafgaande genade, wat heeft dat dan voor gevolgen voor je omgang met anderen?

Elke aflevering van het programma is op eenzelfde manier opgebouwd en bestaat uit 3 delen; Ontmoeting, Onderwerp en Ontlading. Elk van de 3 delen heeft een eigen specifieke functie en doorgaan naar het volgende deel is een keuze die jij als leider maakt gebaseerd op de energie in de groep. Zeker bij wat jongere tieners is er nu eenmaal een kleinere spanningsboog. Doe dan vooral wat je wel kan doen. Het programma moet een ondersteuning zijn voor de reis die je maakt
en kan je ook helpen om deze bewuster te maken. Op de volgende paginas zie je meer info over hoe het programma is opgebouwd. Dat zal weergegeven zijn van groot naar klein. Eerst de indeling van het hele programma met de 12 bijeenkomsten en daarna nog wat uitleg over hoe een avond zelf in elkaar zit. Mocht je verder nog vragen hebben, opmerkingen of aanvullingen… Houdt je dan vooral niet in, maar neem contact op met mij.
Ook ervaringen van wat dit programma allemaal los maakt in je groep is van harte welkom om te delen.

Ik wens je een fijne ontdekkingstocht met je groep.

Groetjes en heel veel zegen,
Ruurt van Berkum
Jeugdwerker
Kerk van de Nazarener Amersfoort

Voorbeeld programma

Info voor de lefleider

Elk programma is opgebouwd uit 3 elementen. Als het goed is sluit dit ook aan bij de indeling die je al volgt met je LEFgroep. De onderdelen zijn Ontmoeting, Onderwerp en Ontlading. Hieronder zie je in een voorbeeldprogramma waar elk onderdeel voor dient en wat je in dat onderdeel zou kunnen verwachten. De programma’s zijn ook online te vinden via: jong033.nl/vol Onder dit kopje zullen er wat aanwijzingen staan voor jou als leider en een inleiding in het thema, zodat je scherp hebt wat er van je wordt verwacht. Bij de ‘papieren’ versie kan het voorkomen dat er linkjes in het programma staan. Via de online versie zijn die opgenomen op de betreffende pagina.

Ontmoeting

De ontmoeting vindt plaats aan het begin van je avond. De tieners komen binnen, je ontvangt ze hartelijk en praat wat bij. Als je de luxe of ruimte hebt om van plek te veranderen dan is de zithoek hiervoor de meest geschikte plek. Naast het zorgen voor een warme en uitnodigende setting breng je hier ook een vraag in om vast een beetje richting het onderwerp te gaan. Aan het einde van dit onderdeel zoek je ook bewust de ontmoeting met God door middel van gebed. Dit dient als een ritueel wat je helpt om op God te richten voordat je naar het onderwerp gaat.

Onderwerp

Na de ontmoeting waar de sfeer gezet is, gaan we naar het onderwerp. Het kan helpen om van plek te veranderen en bijvoorbeeld aan de eettafel plaats te nemen. De verandering van setting kan helpen voor concentratie. Zithoek is voor ‘ontspanning’, eettafel voor de ‘inspanning’. In het programma zal het thema van de bijeenkomst worden uitgediept aan de hand van verschillende onderdelen zoals;

Intro

Werkvorm

Nabespreken

Outro

Dit is een globale indeling en kan zijn dat het wat in elkaar overloopt. Als je bijvoorbeeld bezig bent met een mindmap dan kan de bespreking/gesprek overlopen in de werkvorm. Voor wat betreft de werkvormen wordt er rekening gehouden met het verschil tussen tieners en jongeren. Dit zal bij de werkvorm vermeld staan. De intro en outro staan in een filmpje. Vindt je het gezamenlijk kijken van een filmpje gedoe, dan kun je deze ook gewoon voorlezen vanuit het programma. Het outro is eventueel. Dit heeft te maken met de energie in de groep. Als het kan dan graag, maar als je nu een stuiterende groep hebt, voel je dan vooral vrij om deze stap over te slaan en naar de volgende stap te gaan.

Ontlading

Na een inspanning is er tijd voor een spelmomentje om even te ontladen. Even de spanning er af. Hier zullen een aantal speltips worden gedeeld. Na het spel is een chips en cola moment om gewoon even te chillen en (na) te praten natuurlijk helemaal leuk!