2. Wat maakt ons Nazareners?

Info voor de lefleider

Tip: Print de tafelvraag uit of schrijf deze op en leg hem zichtbaar op de tafel waar je ontmoet.

Vorige keer gingen we kijken naar wat ons christenen maakt en vandaag gaan we kijken naar wat ons Nazareners maakt.
Aan het einde van deze bijeenkomst zijn de leffers ervan bewust dat er veel verschillende kerken zijn en kunnen ze een paar dingen benoemen waarom wij anders zijn. We gaan met de werkvorm een aantal stellingen langs. Wat denk jij? En kun je dat ook uitleggen? Het kan zijn dat de tieners nog niet zo sterk kunnen beargumenteren waarom ze iets gekozen hebben. Waarom? Daarom. Wat je in dat geval kunt doen is om ze een beetje te begeleiden door een beetje door te vragen en daarin kun je best een beetje suggestief zijn. Als ze het wel goed kunnen kan het ook helpen om ze met elkaar in discussie te laten gaan. Begeleid dat goed als een neutrale gespreksleider. Veiligheid is erg belangrijk. De discussie hoeft niet te leiden naar een conflict maar kan als het nodig is met een agree to disagree (Uitspraak die vaak word toegeschreven aan John Wesley).

Wat heb je nodig?

• Grote kaars en kleine kaarsjes voor het bidden.
• Genoeg ruimte om te lopen.
• Een extra ruimte (of oorkappen en een blinddoek)

Ontmoeting

Zet wat lekkers op tafel.

Tafelvraag:
Hoeveel verschillende kerken ken je? En in hoeveel ben je geweest? Wat maakt nu een leuke kerk? Wat maakt een goede kerk?

Gebedsvorm:
Zet een kaars aan in het midden van een school. Nodig de Leffers uit om omstebeurt een waxine lichtje aansteken aan de grote kaars voor iets of iemand waar ze dankbaar voor zijn of gebed voor willen. Vraag ze om dit uit te spreken, maar dwing ze niet. Daarna kun je een kringgebed doen waarin je iedereen de beurt geeft. Als ze niet (hardop) willen bidden laat ze dan ‘Amen’ zeggen zodat de volgende weet dat hij mag. Vooral uitnodigen en een beetje uitdagen. Niet dwingen

Onderwerp

Intro

Werkvorm

Op de streep: stellingen en positie innemen.
Deel de kamer in. Er volgens straks wat stellingen. Aan de ene kant van de ruimte ga je staan als je het er helemaal mee eens bent en aan de andere kant ben je het er helemaal niet mee eens. Probeer ook uit te leggen waarom je het er wel of niet mee eens bent.

1.Ik begrijp de opdracht.
2.Katten zijn leuker dan honden
3.Vandaag is een goede dag
4.Christenen zijn herkenbaar
5.Mijn LEFleider is de leukste!
6.De mens (en jij dus ook) is zo zondig dat ze alleen maar kunnen kiezen voor slechte dingen
7.God kiest ervoor dat sommigen mensen wel, maar anderen niet naar de hemel gaan.
8.Geloven is ingewikkeld
9.Jezus aan het kruis is goed nieuws voor iedereen.
10.Je kunt nee zeggen tegen Gods liefde.
11.Eens bekeerd, altijd bekeerd.
12. Ik vind het moeilijk om te geloven in God
13.God is goed

Nabespreken

We hebben nu een aantal stellingen besproken die te maken hebben met wat wij als Nazareners geloven over God. Het doel was niet om je de antwoorden te geven en je te vertellen wat je moet geloven. Dat is iets wat je zelf mag ontdekken. Dit zijn grote thema’s waarvan je nu misschien het ene van denkt, maar later in je leven misschien het andere. In de bijlage kun je zien wat het verschil is met onze kerk en andere kerken als het gaat om de TULIP stellingen. Ga vooral op zoek naar wat jij ervan vindt. Dat mag de ruimte hebben. Net zoals er ruimte mag zijn voor verschillende meningen. Want ook dat past bij ons als kerk van de Nazereners.

Outro

Extra's

Klik op de afbeelding om hem uit te vergroten.

Ontlading

Spot the difference.

Bij dit spel kijk je naar verschillen. Je gaat even de kamer uit, maar wat is er dan precies anders als je terugkomt. Heb jij goed opgelet? Het spel speel je in 2 teams die meerdere rondes tegen elkaar strijden.

Maak 2 teams van gelijke grote.
• Spreek met elkaar af wat de prijs word. Bv. Het winnende team word de volgende bijenkomst op zijn wenken bedient door het verliezende team.

• Team 1 stuurt 1 iemand naar de gang of naar buiten.
In elk geval op een plek waar hij niet kan meeluisteren of kijken.

• Team 2, wat achterblijft, krijgt 2 minuten om 3 dingen te veranderen verandert 3 dingen in de kamer in M. Dat kan zijn plek wisselen, meubelstukken omdraaien, oid. Hetgene wat verandert moet in het zicht staan/zitten van diegene die straks weer binnen komt.

• Als de nietswetende speler van team 1 weer de kamer binnenkomt krijgt deze 2 minuten om de 3 veranderingen te spotten. Elke gespotte verandering levert 5 punten op. De rest van team 1 weet wat de veranderingen zijn maar mag niets zeggen. Doen ze dat wel, dan kost dat 3 punten per verandering (dus niet per spel).

• Na de 2 minuten maakt team 2 kenbaar wat alle veranderingen waren en is het volgende team aan de beurt.