Project omschrijving

EQUIP & INSPIRE

Jeugdleider zijn gaat niet vanzelf. Om hun  te ondersteunen word er 3x per jaar een toerusting georganiseerd waarbij ze worden toegerust met praktische tools en inzichten om te gebruiken bij hun jeugdgroepen. De toerustingen zijn didactisch, pedagogisch of theologisch van aard en hebben allemaal elementen van verbinding en verdieping.
Deze toerustingen worden georganiseerd door de jeugdwerk, Connect jeugdpastoraat of gastsprekers.