Project omschrijving

LEF

Lef is het grootste onderdeel van ons jeugdwerk.  Een LEFgroep is een groep van leeftijdsgenoten die om de week bij elkaar komen. Elke tiener en jongere wordt actief uitgenodigd en gestimuleerd door de leiders en ouders om bij een LEFgroep aan te schuiven. De tieners en jongeren komen samen om te bouwen aan relatie, hun plek binnen Gods koninkrijk te ontdekken en te groeien in hun ontwikkeling als mens en discipel van Jezus. Dit doen we door de tieners en jongere vanuit de veiligheid van de groep uit te nodigen en uit te dagen om te groeien. Ze worden hierbij geïnspireerd en bevraagd door de LEFleiders die als een soort van gids naast ze staan bij de zoektocht naar zichzelf, elkaar en God. De leiders passen hun manier van (bege)leiden en gidsen aan naar de leeftijd van de groep en hun niveau. Elk jaar worden er nieuwe groepen samengesteld waarbij er onder andere rekening wordt gehouden met bestaande vriendschappen, deelgemeente en beschikbaarheid van LEFleiders. Veiligheid, aandacht, waardering, vertrouwen, openheid en uitdaging zijn waarden die we graag zien terugkomen binnen en tussen de LEFgroepen.

Tuned

Tuned’ is de plek waar jongvolwassenen gezien worden. Bij deze maandelijkse ontmoetingen kunnen ze hun netwerk opbouwen, worden ze uitgedaagd om in gesprek te gaan over het geloof en krijgen ze de verantwoordelijkheid voor invulling van de avonden. Daarnaast willen wij ze uitdagen om bewust om te gaan met hun identiteit als christen en de avonden gebruiken om ervaringen hierover te delen.  We willen hiermee bijdragen aan hun ontwikkeling in de identiteit als discipel van Jezus in hun eigen leer- of werkomgeving.